Søk i feltet over

Alt du trenger å vite om biodrivstoff

Tide satser stort på miljøvennlig drivstoffteknologi, og benytter allerede biodrivstoff på mange av våre busser.

 

Tide Buss eier totalt 2050 busser. Av busser på offentlig anbud kjører 46% på biodrivstoff og 3% er elektrisk. Alle våre turbusser har mulighet for å kjøre på andre generasjons biodrivstoff, og Flybussen i Bergen kjører nå utelukkende på biodiesel. 

 

Hva er biodiesel?

Biodrivstoff er en felles betegnelse på drivstoff som er fremstilt av biologisk materiale, fremfor fossile kilder. Både fossilt og biologisk drivstoff kommer fra naturen, der forskjellen er at det biologiske inngår i det naturlige kretsløpet på jorden, og det fossile ligger lagret i jorden, eller i fjellet.  

 

CO2 finnes naturlig som en del av klimagassene i luften og atmosfæren. Atmosfæren er luftlaget som ligger rundt jorden. Den er nødvendig for at temperaturen på kloden skal være levelig, og beskytter mot stråling og partikler fra verdensrommet.  

 

Når en plante får tilgang til lys, vann og CO2 fra atmosfæren, dannes det oksygen som går ut i luften igjen, og det dannes karbon som lagres i planten. Dersom vi ikke øker mengden CO2 i atmosfæren, regnes utslippet som fornybart og klimavennlig. Bruker vi denne planten til for eksempel vedfyring eller som en olje i en forbrenningsmotor, dannes det CO2 som går inn igjen i det samme kretsløpet og blir tatt opp av nye planter. Dette er definisjonen på fornybar CO2.  

 

Dersom planterester har lagt lenge i jorden, dannes det olje eller kull. Dette blir regnet som fossilt brennstoff, og inngår ikke på samme måte som biodrivstoff i vårt naturlige kretsløp. Brukes olje eller kull som fossilt brennstoff, øker dette mengden CO2 i atmosfæren vår. 

 

Økes mengden CO2 i atmosfæren, gjør gassen drivhuseffekten sterkere og mindre varme slipper ut gjennom atmosfæren. Konsekvensen er at kloden blir varmere enn den ville ha vært uten gassen, og klimaet endrer seg.   

 

 Hvorfor brukes biodrivstoff?

person portrait

Biodrivstoff bruker vi for å redusere klimabelastningen, og redusere mengden fossil CO2 i atmosfæren. HVO100 biodiesel kan redusere CO2 utslipp med opptil 90%.

Jan-Helge Sandvåg

Teknisk direktør i Tide

Hva skiller HV100 biodiesel fra andre typer biodrivstoff?

HVO regnes som andregenerasjons biodrivstoff. Det fremstilles fra mye av de samme råvarene som førstegenerasjons biodrivstoff, men det er renhetsgraden som skiller de to biodrivstoffene fra hverandre. HVO er derfor et mye renere drivstoff sammenlignet med vanlig førstegenerasjons biodrivstoff.

 

Hvorfor bruker Tide akkurat denne typen biodrivstoff?

Tide benytter seg av biodiesel, fordi det gir en høy klimaeffekt, og fordi det er det mest miljøvennlige drivstoffet som vi har på markedet i dag. Det finnes i dag ulike typer biodiesel på markedet. Tide satser på HVO100 biodrivstoff, som er basert på frityrolje, matolje og andre restprodukter etter diverse produksjonsprosesser. Drivstoffet er også i all hovedsak uten palmeolje, og har en høy CO2 klimanytte.

 

Kvaliteten og renhetsgraden på drivstoffet som benyttes, er også anvendelig på alle typer busser. Dette er til stor forskjell fra førstegenerasjonsdrivstoff, som kun kan benyttes på noen få bussmerker.

 

Til dags dato går hele 682 av bussene til Tide på HVO100 biodiesel. Dette er tett oppunder 50% av hele flåten til Tide, som benytter dette drivstoffet. Vår siste leveranse til anbudet i Troms, hadde en fornyhetsgrad på hele 90%, noe som er betydelig i forhold til klimaeffekten. 

 

Visste du at HVO100 biodrivstoff reduserer CO2 utslipp med opptil 90%?

Visste du at HVO100 biodrivstoff reduserer CO2 utslipp med opptil 90%?

Hvorfor satser Tide på biodiesel?

Tide satser på HVO100 biodiesel fordi vi ser at det har en stor miljøgevinst. Denne typen biodiesel reduserer CO2 utslipp med opptil 90%. Tide vil gjøre det vi kan for å ta grep innenfor dette feltet, og det er noe av bakgrunnen for at vi satser på biodiesel i kontrakten vår med Hurtigruten og på alle Flybussene i Bergen.

 

I tillegg er bussene utstyrt med Euro6 motor, som har avanserte filtre som bidrar til en sterk reduksjon av partikler og NOx fra eksosen. NOx er en blanding av gasser som inneholder nitrogen og bidrar til luftforurensing. Gassene er giftige, og dannes i prosesser hvor luft reagerer med brennbare stoffer ved høy temperatur, som for eksempel i dieselmotorer.  

 

HVO100 gir også mindre motorslitasje. En kombinasjon av et drivstoff som brenner renere og filter som reduserer partikler og NOx, bidrar sammen til en renere luft for alle.

Noe av det viktigste alle kunder kan gjøre, er derfor å la bilen stå, og heller benytte seg av kollektivtransport. Til dags dato går hele 682 av bussene til Tide på HVO100 biodiesel. Dette er tett oppunder 50% av hele flåten til Tide, som benytter dette drivstoffet. Vår siste leveranse til anbudet i Troms, hadde en fornybarhetsgrad på hele 90%, noe som er betydelig i forhold til klimaeffekten.

 

Hva er Tides planer fremover med bruk av biodiesel og et grønnere skifte?

 

I Tide er vi opptatt av å ha et aktivt forhold til de drivstofftypene som finnes. HVO100 biodrivstoff er en av de drivstofftypene som vi kommer til å satse videre på.

 

For at vi skal kunne fortsette å benytte dette drivstoffer avhenger det av to ting; det ene er tilgjengelighet, og det andre er hvilken nasjonal retningslinje vi får på skattlegging av denne type bruk, spesielt på veibruksavgift og lignende.

 

Frem til elbussteknologien er godt nok utviklet til å kunne brukes på turbussene eller Flybussene våre, som har en litt annen utforming sammenlignet med en vanlig bybuss, ser vi at biodrivstoff er en god retning å gå. Samtidig har vi et ønske om å satse på elbuss, også innenfor kommersielle produkter, når den teknologien er på plass.

 

I dag har Tide en kontrakt med Hurtigruten, der vi har all kjøring for Hurtigruten langs hele norskekysten. I Bergen, Trondheim og Tromsø kjører vi de kilometerne på biodrivstoff. I tillegg kjører alle Flybussene i Bergen fra Tide på biodrivstoff.

Kontakt Tide

Er du interessert i å komme i kontakt med oss i Tide?

Ta kontakt med en av våre regionssjefer